Sugestie Dotyczące Naprawy Opcji Przyjmowania Serwletów Java

Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

W zeszłym tygodniu niektórzy użytkownicy zauważyli kod błędu podczas pobierania parametrów dla serwletu Java. Ten problem może mieć kilka przyczyn. Porozmawiajmy o tym teraz.

Jak się wydaje odczytane parametry apletu?

Odczytywanie danych z kompilacji za pomocą serwletu getParameterValues() — Wywołaj to narzędzie, jeśli parametr istnieje więcej niż raz i zwraca wiele wartości, aby uzyskać przykład w polu wyboru. getParameterNames() — Wywołaj tę doskonałą metodę procesu, gdy potrzebujesz końcowej listy wszystkich parametrów wewnątrz czyjegoś bieżącego żądania.

Ze scenariuszem Iliasa Tsagklisw aplecieListopad 2012 11. Widoki

korporacyjny serwlet Java2012-11-11

W tym samouczku pokażemy, jak żądać parametrów za pośrednictwem serwletu Java. Jest to najbardziej podstawowy krok do rozważenia podczas tworzenia aplikacji Servelt, ponieważ HTTP tradycyjnie opierał się na parametrach transmisji. Ten przykład będzie bardzo przydatny, jeśli chcesz zobaczyć wartość ze znanymi parametrami.

Zasadniczo, w przypadku parametrów żądania żądania w dobrym aplecie, można wykonać kroki opisane w metodzie handleRequest:

 • Utwórz go i możesz używać go razem z metodami doGet i doPost.
 • Użyj HttpServletRequest.getParameterValues(paramName), aby wyszukać wartości parametrów.
 • pakiet com.javacodegeeks.snippets.enterprise;import java.io.IOException;import java.io.PrintWriter;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletReqwest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;Kurs publiczny GetRequestParameterInServlet rozszerza HttpServletprywatny statyczny poprzedni długi serialVersionUID=-2128122335811219481L;publiczne śmieciowe jedzenie doGet (żądanie HttpServletRequest, HttpServletResponse wyrzuca res) IOExceptionprzetworzyć część wniosku (wymaganie, zgoda);public void doPost(HttpServletRequest szuka, HttpServletResponse wydaje uprawnienia) IOExceptionprzetwarzania wniosku (wymóg, zgoda);unikaj publicznego handleRequest (pozyskiwanie HttpServletRequest, HttpServletResponse rzuca res) IOExceptionPrintWriter out jest równy res.getWriter();res.setContentType("tekst/zwykły");Ciąg paramName pasuje do "myparam";String oznacza paramValue zad.getParameter(paramName);out.write(nazwa_parametru);napisz("=");out.write(paramValue);out.write("n");nazwa_parametru to „NIEZNANE”;parametrValue równa się zad.getParameter(paramName);if (paramValue==null)out.write("Parametr w . + paramName + "nie zawsze znaleziony");wyjście.zamknij();
  JCG Snippets Web ProjectAplikacja JCGcom snippets.javacodegeeks.snippets.enterprise.GetRequestParameterInServletAplikacja JCG Snippets/jcgservlet

  Jak możemy osiągnąć parametr z JSP w serwlecie?

  Na niektórych stronach docelowych (lub serwletach) JSP pracownik może użyć schematu getParameter() do czynienia z niejawnym obiektem żądania. Z tym pomysłem można uzyskać wartość związaną z dużym zestawem parametrów. Prawdopodobnie użyjesz formuły setAttribute() obiektu żądania HTTP. Na przykład: prośba.

  http://myhost:8080/jcgsnippets/jcgservlet?myparam=paramvalue

  myparam = wartość parametruNieznany parametr zamiast znaleziony

  Miał to być dobry przykład tego, jak uzyskać zapytanie o te parametry w serwletach.

  Nie odpowiedź, której szukasz? Przeglądaj inne pytania otagowane serwlety Java lub zadaj własne pytanie.

  Czy serwlet ma rozwinięty metoda?

  odbierać. Wywoływane przez serwer (poprzez metodę obsługi twojego psa), aby umożliwić twojemu apletowi przetworzenie żądania GET. Zastąpienie tej metody w celu obsługi żądania GET również automatycznie obsługuje żądanie HTTP HEAD. Żądanie HEAD musi być w rzeczywistości żądaniem GET, które pamięta, aby nie zwracać treści odpowiedzi, a jedynie pola nagłówka zapytania.

  Ponieważ public używa naszej własnej metody doPost(), wystarczy przeoczyć parametry w żądaniu HTTP. Jeśli chcesz przekazać kryteria za pośrednictwem adresu URL, upewnij się, że pomagasz w przechwyceniu parametru w opcji doGet() obecnego serwletu.

  Jak znaleźć podać parametry żądania?

  Parametry GET (znane również jako parametry URL lub ciągi zapytań) są opracowywane, gdy klient, taki jak dowolna przeglądarka, żąda określonego zasobu, który jest pobierany z serwera www przy użyciu protokołu HTTP. Parametry te są prawie zawsze parami nazwa-wartość oddzielonymi rejestrem znaku równości = . Można je wybierać do różnych celów, spójrz poniżej.

  http://example.com?username=Miiii&pass=123

  Aktualizacja: Reimage

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany frustrującymi błędami i problemami? W takim razie potrzebujesz Restoro — najlepszego oprogramowania do naprawy i optymalizacji komputera z systemem Windows. Dzięki Restoro możesz naprawić każdy problem z systemem Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć – w tym przerażającego niebieskiego ekranu śmierci. Ponadto oprogramowanie wykryje i rozwiąże pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, dzięki czemu możesz wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe. Nie daj się powstrzymywać komputerowi � pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu problemów

 • W powyższym adresie URL nazwa użytkownika jest po prostu parametrem o bardzo wartości równej Miiii.i to samo przy użyciu pass również klucza. oraz dwa niezależne parametry – podczas gdy &.

  Jeśli naprawdę chcesz ukryć swoje główne opcje, a co za tym idzie ich wartości, możesz wysłać cały formularz HTML i użyć method=POST w atrybucie sortowania.Te kryteria formularzy (metoda POST) są przekazywane firmie poprzez bezpośrednie wywołanie metody doPost(), czyli zapisanie ich w funkcji doPost().

  serwlet java pobierz parametry

  Nawet w idealnym ludzkim aplecie; Droga do uzyskania parametrów jest zwykle następująca:

   // zobacz to samo w doGet() doPost() i ulepsz.. Nie w stylu Snap Ciąg użytkownika internetowego = request.getParameter("nazwa użytkownika"); Hasło ciągu: request.getParameter("pass"); Notatka: "Nazwa użytkownika" musi być dokładnie taka sama jak **Nazwa użytkownika** = Miiii&pass...

  serwlet java pobierz parametry

  odpowiedział 5 lipca 2017 o 10:42

  Naprawia, chroni i optymalizuje komputer w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

  Java Servlet Get Parameters
  Java 서블릿 가져오기 매개변수
  Java Servlet Hämta Parametrar
  Servlet Java Ottieni Parametri
  Parâmetros De Obtenção Do Servlet Java
  Java-Servlet-Get-Parameter
  Java-servlet-parameters Ophalen
  Paramètres D’obtention De Servlet Java
  Параметры получения сервлета Java
  Java Servlet Obtener Parámetros

  Logan Farrell